{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

In de nieuwste versie (4.1) van het Standaardbestek 250 is een tekst opgenomen over ‘BIM-gericht werken’. Hiermee wordt een kader geboden aan opdrachtgevers. BIM-gericht werken zal geleidelijk aan voor welgekozen opdrachten gebruikt worden en is zeker geen verplichting voor alle toekomstige opdrachten volgens het nieuwe SB250.

Met de inwerkingtreding van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanaf 1 mei 2019 bestaat de vennootschapsvorm Tijdelijke (Handels-)Vennootschap niet meer. Partijen zijn in de plaats daarvan aangewezen om voortaan de rechtsvorm “maatschap” te gebruiken.

Voor infrastructuurwerken is de mogelijkheid van puin met een verwerkingstoelating type B LMRP
verlengd van 24 februari tot 24 augustus 2019. Dit betekent dat alle overgangsmaatregelen voor infrastructuur met gebruik van verwerkingstoelatingen nu lopen tot 24 augustus 2019.

Op 1 april 2019 treedt het gewijzigde Vlarebo in werking, met onder andere de vernieuwde grondverzetsregeling (hoofdstuk XIII). Vanaf dan is er meldingsplicht voor kleine werven (< 250 m3). Na 1 mei 2019 is het niet meer toegelaten om teerhoudend asfaltgranulaat in funderingen te gebruiken.