{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nieuw Vlarebo en verbod op teer binnenkort actief

Nieuw Vlarebo en verbod op teer binnenkort actief

Op 1 april 2019 treedt het gewijzigde Vlarebo in werking, met onder andere de vernieuwde grondverzetsregeling (hoofdstuk XIII). Vanaf dan is er meldingsplicht voor kleine werven (< 250 m3). De nieuwe normen van Vlarebo kunnen ook gevolgen hebben voor de technische verslagen. Na 1 mei 2019 is het niet meer toegelaten om teerhoudend asfaltgranulaat in funderingen te gebruiken.

 

Nieuw Vlarebo vanaf 1 april 2019

Meldingsplicht
Er is dan meldingsplicht aan een erkende bodembeheerorganisatie voor alle transporten vanaf ‘kleine werven’.Dit zijn werken waarbij minder dan 250 m3 bodemmateriaal vrijkomt en waarbij het om onverdacht terrein gaat.Het blijft wel onveranderd dat voor deze werken geen technisch verslag verplicht is. De melding is verplicht voor elke verplaatsing (met een voertuigcombinatie vanaf 3,5 ton) naar een andere bestemming.

Technische verslagen
Vanaf 1 april 2019 treden ook de nieuwe normen van Vlarebo in voegen. Maar er werden overgangsbepalingen voorzien. Technische verslagen opgemaakt op basis van de oude normen en voor conformverklaring ingediend vóór 1 april blijven tot 31 december 2019 geldig. 

Vanaf 1 januari 2020 moet het technisch verslag (TV) geactualiseerd worden en dienen de analyseresultaten aan de nieuwe normen getoetst te worden. Dat betekent dat ook voor lopende projecten voor het deel van de werken nog uit te voeren na 31/12/2019 het TV moet worden aangepast aan de nieuwe normen.

Einddatum 1 mei 2019 voor hergebruik van teer
Op 1 mei 2019 vervalt de mogelijkheid van de specifieke toepassing van teerhoudend asfaltgranulaat volgens Vlarema. AWV schafte funderingen in teerhoudend asfaltgranulaatcement (TAGC-fundering) al eerder af. Met deze deadline die er aankomt, raden we aan om ons artikel ‘Teer uit den boze’ te herlezen.