{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Maatschap vervangt T(H)V

Maatschap vervangt T(H)V

Met de inwerkingtreding van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanaf 1 mei 2019 bestaat de vennootschapsvorm Tijdelijke (Handels-)Vennootschap niet meer. Partijen zijn in de plaats daarvan aangewezen om voortaan de rechtsvorm “maatschap” te gebruiken.

We wensen te benadrukken dat elke bestaande T(H)V en (nieuwe) maatschap als gevolg van het nieuwe ondernemingsrecht (sinds 1 november 2018) boekhoudplicht heeft en zich moet inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

De maatschap wordt een onderneming
Door de Wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht van 15 april 2018 (in werking sinds 1 november 2018) verdween het onderscheid tussen burgerlijke- en handelsvennootschappen. De THV werd sindsdien al herdoopt naar een TV, een Tijdelijke Vennootschap.

De bestaande TV’s en maatschappen van vóór 1 november 2018 kregen nog zes maanden de tijd – tot 1 mei 2019 – voor inschrijving in de KBO, en om te starten met de boekhouding (vereenvoudigd bij omzet < 500.000 EUR) op de begindatum van het eerste boekjaar dat begint vanaf 1 mei 2019.

Nu, sinds 1 mei 2019, is de boekhoudplicht en inschrijvingsplicht in de KBO voor op te richten maatschappen onmiddellijk van toepassing.