{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

AWV-infosessie over (verplichte) webapp WERF

AWV-infosessie over (verplichte) webapp WERF

Als aannemer/opdrachtnemer van AWV dient u binnenkort ook zelf aan de slag te gaan en data in te voeren in de interne webapplicatie WERF van AWV. Tijdens virtuele infosessies zal AWV deze toepassing nader toelichten.
 

Door middel van een eigen interne webapplicatie WERF voldoet AWV aan het GIPOD-decreet van 4 april 2014, dit is het decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest. Tussen WERF en GIPOD bestaat een koppelvlak waardoor de gegevens van beide applicaties gesynchroniseerd worden.

Met WERF ambieert AWV ook een grotere afstemming met werken uitgevoerd door andere bouwheren (gemeentes, rioolbeheerders, nutsmaatschappijen, …), en de toepassing geeft eveneens potentiële conflictsituaties aan. 

In de toekomst zal de aannemer verplicht zijn om deze applicatie te gebruiken en mee in te staan voor het up-to-date houden van de decretaal vereiste data. Bvb. zal de aannemer voor de verschillende projectfases hun correct begin- en eindtijdstip moeten vervolledigen in WERF. Het verplicht gebruik van de webtoepassing zal geleidelijk in de bestekken worden opgenomen, en dus niet vanaf een bepaalde datum gelden.

Infosessies

Tijdens 4 virtuele infosessies zal AWV de WERF-toepassing toelichten dmv een demo. De werkwijze voor het verkrijgen van de nodige toegangsrechten wordt verduidelijkt, de meerwaarde voor iedere gebruiker wordt aangegeven, en er is mogelijkheid om feedback te geven over de gebruiksvriendelijkheid teneinde de toepassing verder te optimaliseren.

Inschrijven voor deze VIRTUELE sessies kan hier.

De virtuele sessies gaan door op:

  • woensdag 17 juni 9u - 9.30u
  • woensdag 17 juni 13u - 13.30u
  • maandag 22 juni 14u - 14.30u
  • dinsdag 23 juni 13u - 13.30u

Als u op geen enkel van bovenstaande momenten aanwezig kan zijn, kan u via de inschrijflink aangeven om de demo later te herbekijken.