{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Aquafin: nog 75 miljoen op komst

Aquafin: nog 75 miljoen op komst

Door vertragingen die voornamelijk te wijten zijn aan problemen bij de aanvragen van de omgevingsvergunning heeft Aquafin haar vooropgestelde planning en spreiding van de aanbestedingen voor 2019 niet kunnen aanhouden. Om tijdens het komende jaareinde onrealistische concentraties van aanbestedingen te vermijden, heeft Aquafin een aanbestedingskalender opgemaakt.

Aquafin heeft voor de resterende 75 miljoen euro nog aan te besteden van het programma 2019 een aanbestedingskalender voor de komende weken opgesteld, met een spreiding in de tijd alsook regionaal: u vindt die hier.

Er wordt op dezelfde manier als voorgaande jaren gewerkt. De kalender geeft een indicatieve planning, hij is vooralsnog informatief en blijft voor wijzigingen (uit noodzaak) vatbaar.

De publicatieberichten hebben weliswaar steeds voorrang en zijn de enige officiële informatie.

Een aantal aanbestedingen zullen ook worden doorgeschoven naar de eerste weken van volgend jaar. Aquafin bevestigde ons dat deze aangerekend blijven op het aanbestedingsvolume van 2019, met andere woorden dat er daardoor geen gedeelte van het jaarprogramma 2019 verloren gaat.