{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

We worden momenteel geconfronteerd met grote negatieve in de wegenbouw. De laatste maanden is er een sterke daling van de materiaalindexen (o.m. I en K2) die niet overeenstemt met de werkelijke evolutie van de kosten van de materialen. U dient dit in lopende contracten in ieder geval te melden en we stellen voor te verzoeken om de toepassing van de herziening uit te stellen.

Als aannemer/opdrachtnemer van AWV dient u binnenkort ook zelf aan de slag te gaan en data in te voeren in de interne webapplicatie WERF van AWV. Tijdens virtuele infosessies zal AWV deze toepassing nader toelichten.

Zij het iets later dan gewoonlijk heeft minister Lydia Peeters het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) voor 2020 getekend. Daarin staan alle investeringen voor dit jaar van de verschillende entiteiten van MOW (AWV, De Werkvennootschap, De Vlaamse waterweg, …). Er is geen impact van de coronacrisis op het GIP 2020. Voor al de ingeschreven projecten zijn er concrete budgetten en het investeringsritme wordt aangehouden.

Overzicht van nieuwe, recente documenten voor de wegenbouwsector.

We blijven de ontwikkelingen rond de maatregelen in de wegenbouw betreffende corona nauwlettend opvolgen. In deze update leest u over het protocol na 3 mei, de verdere heropstart van werven, en belangrijke meldingen met betrekking tot overheidsopdrachten en aanbestedingen & bestekken.